Prensipler

Gizlilik temel prensibimizdir. Ancak; Müşteri Bilgileri, Tedarikçi Bilgileri, Özel Finansal Raporlar, Ürün ve Proses Teknik Bilgileri gibi bir takım firmaya özel bilgilerin dışında temel yönetim yaklaşımları ve iş geliştirme yöntemleri, gizlilik kapsamına girmez.

Memnun olmadığınız takdirde bunu beyan etmeniz, ödediğiniz ücreti iade etmemiz için yeterli bir sebeptir.

Çalışmaların belirli bir plan ve disiplin içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ödül ve cezalar işin başında ortak kararla belirlenir. Takibinden firma üst yöneticisi ya da proje yöneticisi sorumludur.

Her çalışma kendine özeldir. Geçmiş çalışmalardan ya da faydalı yöntemlerden ve standartlardan yararlanılsa da, hiçbir zaman kopyala yapıştır tarzı uygulamalar yapılmaz.

√ Uzmanlık esastır. Uzmanlığımızın yetmediği noktalarda uzman danışman arkadaşlarımızdan destek alırız.

Sadelik ve yalınlık, her zaman dikkate aldığımız prensiplerin başında gelir.

√ Sürekli Gelişim Kültürü'nü oluşturmak, geliştirmek ve yaymak, her çalışmamızın ana amacıdır. Elde edilen maddi kazanımları, sürekli gelişim kültürüne bağlılığımızı artıran teşvik unsurları olarak değerlendiririz.

Kazan – kazan yaklaşımı ile rahat ve şeffaf iletişim ortamı oluşturulması esastır.

Bireysel başarıları göz ardı etmeyiz ancak ana hedefimiz birlikte başarmaktır.

Rakamları ve istatistiği doğru kullanmak için azami gayret gösteririz.